Ansietat
Què treballem?

Árbol grande

· Origen i identificació de somatització (insomni, dolor estomacal, taquicàrdia...).

· Análisi i gestió de pensaments negatius i anticipatoris.

· Conductes evitatives i/o rituals.

· Gestió d'elements individuals que interactuen (perfeccionisme, autoexigència, baixa autoestima...).

· Gestió i resolució de conflictes.

· Canalització de l'ansietat i tècniques de relaxació.


                                                                                                        

 

PREU: 45€/SESSIÓ